fb-pixel
SHOP BY COLLECTIONS
SHOP BY CATEGORY
x

FREE
WORLDWIDE
SHIPPING FOR
ORDERS
OVER 200€

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.jackson.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των φωτογραφιών και όλων των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Οφείλει να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Jackson.gr.

Εάν δεν συμφωνεί, τότε μπορεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site. Ο διαχειριστής του site δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, ο δε επισκέπτης πρέπει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση λογίζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα και το σύνολο του περιεχομένου του site www.jackson.gr  συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ενημερώσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Για αυτό απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Όποιος  χρήστης θέλει να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.jackson.gr συμφωνεί να α) παρέχει αληθινές, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και β)  ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθινά, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται.

Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που γίνονται στο προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

 

NEWSLETTER

Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του site www.jackson.gr  διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου.

Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και email επισκέπτη/χρήστη) που θα συλλέγονται δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Το site  www.jackson.gr  Οτιδήποτε παρέχεται στον χρήστη μέσω του site www.jackson.gr απαγορεύεται και δεν αποτελεί, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή www.jackson.gr  διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντες ο χρήστης του δικτυακού τόπου www.jackson.gr  μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο site www.jackson.gr  μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το site www.jackson.gr  δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.jackson.gr  ούτε έχει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού. Αναφέρουμε ενδεικτικά : απώλεια κέρδους ή λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών ή οικονομιών, κάθε απώλεια που οφείλεται σε εκπρόθεσμη ή ανολοκλήρωτη διανομή περιεχομένου, σε ελλιπές ή λανθασμένο περιεχόμενο και σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Το site www.jackson.gr  δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία του site. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προήλθε εξαιτίας απάτης ή δόλου από μεριά www.jackson.gr και θα εφαρμοστούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες του Ελληνικού Δικαίου.

 

Το site  www.jackson.gr  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στην διάθεση των χρηστών δεν θα περιέχουν «ιούς» ή άλλα κακόβουλα   προγράμματα λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποία μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.jackson.gr, στις οποίες έχει με δική του ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών  κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που μπορούν να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το site www.jackson.gr   χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το site www.jackson.gr  καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι ο ιστότοπος www.jackson.gr  δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το πολλών ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.jackson.gr  ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Άρα, το site www.jackson.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη οποιουδήποτε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το site www.jackson.gr   διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τερματίσει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί.

 

Ο ιστότοπος www.jackson.gr  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα δίδονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα φτιάχνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site www.jackson.gr   δεν διαθέτει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το site www.jackson.gr  .

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβασης χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις διατάξεις, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις στο βαθμό που ισχύουν. Εάν κάποια από διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αμέσως  αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Η μη χρήση από τον διαχειριστή οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι συγκεκριμένοι όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. Ο διαχειριστής μπορεί να έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη ή και να ερμηνεύσει τους σχετικούς όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για κάθε διευκρίνιση η ερώτηση σχετική με τον ιστότοπος www.jackson.gr  οι επισκέπτες  μπορούν να επικοινωνούν με το www.jackson.gr  καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: info@jackson.gr  Φιλαδελφείας 3, Αχαρναι ή τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 π.μ. το πρωί έως τις 9 μ.μ. το βράδυ στο τηλέφωνο 210 3219970

 

Στοιχεία Επιχείρησης

 ΑΦΜ: 095010330

 ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ

 Έδρα: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3, ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΑ BRANDS ΜΑΣ

Celio_logo_black
Celio_logo_black
Celio_logo_black
Celio_logo_black
Celio_logo_black
Celio_logo_black

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

 • KALLOS Mini Earrings

  KALLOS Mini Earrings

  250,00
 • Unisex BraceletUnisex Bracelet

  Unisex Bracelet

  380,00
 • Unisex PendantUnisex Pendant

  Unisex Pendant

  330,00
 • UNISEX Small RingUNISEX Small Ring

  UNISEX Small Ring

  250,00
 • UNISEX Large RingUNISEX Large Ring

  UNISEX Large Ring

  320,00
 • GALACTIC RIBBON Unique EarringsGALACTIC RIBBON Unique Earrings

  GALACTIC RIBBON Unique Earrings

  365,00
 • GALACTIC RIBBON Large EarringsGALACTIC RIBBON Large Earrings

  GALACTIC RIBBON Large Earrings

  380,00
 • WILDFLOWER with 24 Petals RingWILDFLOWER with 24 Petals Ring

  WILDFLOWER with 24 Petals Ring

  270,00
 • S Diamond Ring Gold 18KS Diamond Ring Gold 18K

  S Diamond Ring Gold 18K

  Price Upon Request
 • MEDUSA BraceletMEDUSA Bracelet

  MEDUSA Bracelet

  330,00
 • FLAMENCO FIRE ChevalierFLAMENCO FIRE Chevalier

  FLAMENCO FIRE Chevalier

  420,00
 • FLAMENCO FIRE RingFLAMENCO FIRE Ring

  FLAMENCO FIRE Ring

  365,00

FOLLOW ON INSTAGRAM

[instagram-feed]

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το Καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα